Observatiepost Bijenkamp / Hokje Bakker

{print_this_page} Envoyer cette page à un ami Bookmark and Share

Observatiepost Bijenkamp staat aan de rand van de buitenwaard. Men heeft een fraai uitzicht over diverse schelpenbanken. ‘Hokje Bakker’ bestaat uit een observatietorentje. Daar vandaan heeft men goed zicht op het ‘plas-dras’ gedeelte van de waard. In de Warkumerwaard broeden in het voorjaar diverse weidevogels. Buiten het broedseizon komen hier veel steltlopers. In augustus zijn hier vaak tientallen reuzensterns waar te nemen. ’s Winters wordt dit gebied druk bezocht door duizenden ganzen.

locatie:
Bereikbaar vanuit Workum langs de oude Zuiderzeedijk richting Gaast. De eerste dijkopgang nemen en van hieruit komt men op de Slinkewei. Via de oude vuilstort en het bedrijfsgebouw van It Fryske gea de weg volgen tot die een scherpe bocht naar rechts maakt. Hier is een parkeerplaats. Door het klaphekje het brede graspad richting Ijsselmeer volgen. Aan het einde van het graspad ligt links de observatiepost Bijenkamp. Het ‘Hokje Bakker’ is bereikbaar door de Slinkewei tot het einde te volgen.

map

Sites à proximité

{comments_poi_viewer}


Inscrivez-vous faire des commentaires sur ce post.