Vogelkijkhut De Ral

Print deze pagina (gebruik Google Chrome) Verstuur deze pagina naar een bekende Bookmark and Share

Vanuit de hut heeft men zicht over ondiep water. Het hele jaar door zijn hier veel verschillende vogelsoorten te zien, vaak in (grote) groepen. Van de steltlopers vallen lepelaar en grote zilverreiger op. Soms is de flamingo te zien. Ook groenpootruiter, oeverloper en zwarte ruiter komen er. In de rietvelden komen soorten als de roerdomp, baardmannetje, buidelmees en snor tot broeden. Roofvogels worden ook gesignaleerd. In de winter verblijven grote groepen eenden en ganzen.

Locatie:
De hut staat ten zuiden van het dorpje Piaam. Het dorpje is bereikbaar via de weg langs de oude zeedijk. Parkeergelegenheid is aanwezig bij de Kooireed. Vanaf de dijk loopt een pad naar de hut. In Piaam staat ook het Fûgelhûs, een museum over het vogelleven op en nabij de waarden langs de Ijsselmeerkust. Van daaruit, langs de Dyksfeart, loopt ook een wandelroute naar de vogelkijkhut.

map

Stopplaatsen in de buurt

Reacties op deze Stopplaats


Meld je aan om hierop te kunnen reageren.