Uitkijktoren Tsjongertoer

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

Vanaf de twee verdiepingen tellende toren heeft men een schitterend uitzicht over het beekdallandschap van de Tsjonger. In het voorjaar broeden er weidevogels zoals grutto, watersnip, wulp en slobeend. Ook de bruine kiekendief mag tot de gasten worden gerekend. Het gebied wordt in het winterhalfjaar bezocht door grauwe ganzen, kolganzen, rietganzen en wilde zwanen.


Locatie:
Bereikbaar vanaf de Schoterlandseweg ten oosten van Mildam via de weg Tjongervallei. Geschikt voor groepen. Informatiepaneel, picknickplaats en parkeerplaats zijn aanwezig.

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.