Vogelkijkhut Westersanning

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

De Westersanningis een jong natuurgebied dat in ontwikkeling is. In het voor- en najaar zijn hier grote groepen plevieren en andere steltlopers aan te treffen. Diverse soorten eenden en ganzen vinden een slaapplaats op de plas. Andere vogels broeden op de eilandjes in de plas. Verder worden hier regelmatig grote zilverreiger, lepelaar en diverse soorten roofvogels gezien, waaronder de bruine kiekendief en visarend. In de hut bevindt zich een informatiepaneel.

Locatie:
Te bereiken via de wandelroute met beginpunt tegenover de ingang van bezoekerscentrum De Alde Feanen bij bungalowpark It Wiid. Ook via Westersanning (van Earnewâld richting Aldegea, bij loonbedrijf Toering rechtsaf) bereikbaar. Net voorbij vogelkijkhut Jan Durkspolder is de ingang van het wandelpad.

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.