Vogelkijkhut Jan Durkspolder

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

Volg de weg van Earnewâld naar Aldegea (Sm.). Halverwege slaat u rechtsaf (Westersanning). Na ca. 2 kilometer gaat er een pad linksaf naar de hut (ca. 300 meter lopen). De hut is ook bereikbaar vanaf het fietspad tussen Earnewâld en de Hooidamsbrug. De hut is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er is een informatiepanel aanwezig.

Vanuit deze hut in de Alde Feanen zijn vaak interessante waarnemingen te doen. In het slik en ondiepe water komen veel steltlopers en tal van eendensoorten bezoeken dit gebied. Bij de zangvogels vallen bosrietzanger, snor, blauwborst en ook grote karekiet op. De hut is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en er is een informatiepanel aanwezig.

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.