Uitzichtsplateau Ryptsjerkster polder

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

Het uitzichtsplateau in de Ryptsjerksterpolder biedt een fraai uitzicht over het gebied. In dit gebied komen in het winterhalfjaar grote aantallen ganzen en eenden. In de herfst en het voorjaar wordt het gebied bezocht door veel steltlopers, waaronder kemphaan, kievit en goudplevier. In het voorjaar broeden rond de plassen tal van water- en moerasvogels, waaronder de waterral. Het gebied wordt begraasd door Schotse hooglanders, exmoorpony’s en Soayaschapen. Informatiepaneel is aanwezig.

Locatie:
Vanaf Leeuwarden via autoweg richting Hurdegaryp te bereiken. Bij Tytsjerk linksaf richting Gytsjerk rijden. Na ca. 1 kilometer ligt links van de weg een picknickplaats met parkeerplaats.

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.