Vogelkijkhut 't Set

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

Aan de westkant van Gytsjerk afslaan naar het zuiden. De kooiweg volgen. Na ca. 1 kilometer is er een parkeerplaats.

Deze vogelkijkhut staat in de Ryptsjerksterpolder. In dit gebied komen in het winterhalfjaar grote aantallen ganzen en eenden. In de herfst en het voorjaar wordt het gebied bezocht door veel steltlopers, waaronder kemphaan, kievit en goudplevier. In het voorjaar broeden rond de plassen tal van water- en moerasvogels, waaronder de waterral. Informatiepanelen zijn aanwezig.

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.