Uitzichtplateau It Bûtefjild

Print deze pagina (gebruik Google Chrome) Verstuur deze pagina naar een bekende Bookmark and Share

In Hurdegaryp afslaan naar het noorden. Over spoorlijn de eerste afslag rechts nemen. Na ca. 1,5 kilometer ligt rechts een fiets- en voetpad. Dit volgen tot aan het uitzichtsplateau (ongeveer 800m).

Vanaf dit uitzichtspunt in het Ottema-Wiersma reservaat en Sippenfennen zijn in het broedseizoen diverse riet- en moerasvogels te zien en te horen., zoals de bosrietzanger, kleine karekiet en buidelmees. Ook koekoek en wielewaal worden dan gesignaleerd. Van de roofvogels broeden hier havik en buizerd. In september/ oktober laat de visarend zich hier regelmatig zien, terwijl de blauwe kiekendief dat het hele winterhalfjaar doet.

map

Stopplaatsen in de buurt

Reacties op deze Stopplaats


Meld je aan om hierop te kunnen reageren.