Uitzichtplateau Oerdblinkert

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share

’t Oerd ligt ten oosten van Buren. Vanaf paal 17 kan men via een fietspad langs de Kooioerdstuifdijk naar de Oerder Blinkert. Deze route leidt deels door een duinvallei met fraaie uitzichtpunten. Geschikt voor groepen. Een oriëntatietafel en informatiepaneel zijn aanwezig. Ook is er schuilgelegenheid en kunnen er twee gemarkeerde wandelroutes gevolgd worden.

Het uitzichtsplateau Oerdblinkert staat op het hoogste duin van Ameland (24 meter). Het fraaie, weidse uitzicht over duinvalleien en het wad is overrompelend. Veel vogels kunnen hier worden waargenomen. Kleine mantelmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw en lepelaar broeden hier in kolonies. Andere opmerkelijke broedvogels zijn: velduil, blauwe kiekendief, tapuit, roodborsttapuit, eidereend en bergeend. In de trektijd zijn hier grote groepen steltlopers te zien, waaronder scholekster, zilverplevier, bontbekplevier en bonte strandloper.

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.