Zuiderveen

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share
Foto Saskia Bloemen Foto Saskia Bloemen

Wat is er te zien?
Zuiderveen is een natuurontwikkelingsgebied aan de zuidkant van de Zuidpolder, langs de dijk van het Noordzeekanaal. Het bestaat uit weilanden, enkele hooilanden, rietland en een moerasbosje aan de oever van de Groote Braak: een meertje dat is ontstaan na een achtiende-eeuwse dijkdoorbraak.

Toegankelijkheid
Het gebied is te overzien vanaf de dijk.

 

map

Nearby locations

{poi_auteur}

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.