Weideveld

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share
Foto Niels Hogeweg Foto Niels Hogeweg Foto Niels Hogeweg

Nieuwe natuur naast VINEX-wijk
Bij de aanleg van de Vinex-wijk Weidevenne is een strook veenweide vrijgehouden voor de natuur. Weideveld is een ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden Ilperveld en Oostzanerveld in het zuiden en Wormer- en Jisperveld in het noorden. Met de aanleg van deze 22 hectare grote verbindingszone kunnen kleine dieren zoals de noordse woelmuis van het ene natuurgebied naar het andere trekken.

De naam Weideveld is verzonnen door scholieren uit Weidevenne die meededen aan de prijsvraag. Dezelfde scholieren hebben tijdens de Boomfeestdag in maart 2000 boompjes geplant.

Bij de inrichting van de verbindingszone zijn tussen de kavels extra sloten gegraven. Iedere kavel heeft zijn eigen karakter gekregen. De ene is met riet begroeid, terwijl de andere een ruige beplanting heeft.

Toegankelijkheid
De verbindingszone is niet toegankelijk voor publiek. Het gebied kan wel goed worden overzien vanaf de kruin van de Wijde Wormerdijk. Over deze dijk loopt een fietspad. Ook ligt er een fiets- en wandelbrug over de verbindingszone en ringvaart. Vanaf deze brug is het gebied goed te bekijken.

 

map

Nearby locations

{poi_auteur}

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.