Het Die

{print_this_page} Schicken Sie diese Seite einem Freund Bookmark and Share
Foto Jan de Rooij Dotterbloemen, foto Vera van Dantzig

Wat is er te zien?

Dorpen als Limmen, Akersloot en Heiloo zijn gebouwd op strand­wallen. In ondieptes daartussen loopt Het Die, dat zich over een paar kilo­meter afstand langs de A9 slingert en herkenbaar is aan de rietkra­gen. Het opvallendst is het stuk dat in de loop der eeuwen is overwoe­kerd door een stukje oer-Noord-Hollands  land­schap. Pal naast de drukke snelweg laat het zien hoe prachtig Holland ooit geweest is. Er staat een strook berken­bos te mid­den van een ouderwets stuk nat hooiland. De bodem is er schraal en venig, het water rondom enigszins brak: dè formule voor een afwisselende bloe­menrijk­dom.

Zelfs voortsuizend over de snel­weg kan men in een oogopslag genieten van het voorjaar, als het land geel kleurt van grote vlekken ratelaar en pollen dotterbloemen, of roze van de velden echte koe­koeksbloemen, of wit van het toch wel heel bijzondere veen­pluis.

Later in het jaar komen de maaiers. Ze hooien het land om te voorkomen dat het dicht­groeit. Grazende schapen, paarden of jongvee doen de rest. Dat is wat je ziet vanaf de weg. In het landje zelf is nog veel meer te beleven: bijna uitgestorven planten als gevleugeld hertshooi, moeras­lathyrus en zeldzame orchideeën, waaronder de welriekende nacht­orchis en de grote keverorchis, een bont gezelschap van vlinders en insecten, vogels als de waterral, riet­zanger, bruine kiekendief.

In de nazomer komen er trekvo­gels op bezoek, zoals kemphanen, bokjes en honderden watersnippen.

Toegankelijkheid
Het gebied is niet toegankelijk, maar er zijn in mei en juni excursies. Kijk in de agenda voor de data.

 

map

Standorte in der Nähe

{poi_auteur}

{comments_poi_viewer}


Melden Sie sich einen Kommentar zu diesem Beitrag.