Huisduinerpolder

{print_this_page} Envoyer cette page à un ami Bookmark and Share
Foto Johan Stuart Oeverzwaluwwand, foto Jos Teeuwisse

Een vogelrijk gebied, onder invloed van brak water vanuit de Noordzee
De Huisduinerpolder is een drassige polder, grenzend aan de fortgracht van Fort Erfprins. Er zijn speciale vogelplassen gegraven om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor passerende steltlopers. In het poldertje is de brakke invloed van het Noordzeewater merkbaar in de vegetatie door de aanwezigheid van zoutminnende planten, zoals melkkruid en aardbeiklaver.

Bij hoogwater op zee zitten in het voor- en najaar grote aantallen wulpen, strandlopers en zilverplevieren op het land. In de winters zijn er rotganzen, sneeuwgorzen en waterhoentjes op zoek naar voedsel. De polder is een broedgebied voor onder andere rietzanger, tureluur en bontbekplevier.

Aan de zuidkant staat de geheel rood geschilderde Lange Jan, de hoogste vuurtoren van Nederland, die regelmatig open is voor een bezoek. De zeewering van waaraf je dit alles kunt overzien, is een vreemde gladde bult, waar wind en golven geen vat op hebben.

Aan de zeekant zijn enkele kleine golfbrekende hoofden neergelegd, waar bijna het hele jaar door steenlopers te vinden zijn. Vanaf de dijk heb je een zicht op de Razende Bol, het eiland dat naar Texel toe wandelt. Bij Huisduinen is de top van de dijk versierd met abstracte beeldhouwwerken.

Toegankelijkheid
De polder is gedeeltelijk toegankelijk via de bewandelbare Grasdijk. De polder is goed te overzien vanaf de dijk van de Helderse Zeewering.

 

map

Sites à proximité

{poi_auteur}

{comments_poi_viewer}


Inscrivez-vous faire des commentaires sur ce post.