Kolk van Dussen

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share
Foto Saskia Bloemen

Kamgrasweide, vogelrijk moeras en waterberging.
In het terrein de Kolk van Dussen is de ontstaansgeschiedenis van West Friesland goed terug te vinden. Hier vindt u het zogenaamde ‘inversieruggen landschap’, daliegaten, de Westfriese omringdijk en een 17e eeuwse verkaveling. Het terrein is rijk aan broedvogels en Kamgrasweides.

Wat is er te zien?
De Kamgrasweides komen voor in het noordoostelijke deel. Hier groeien bedreigde plantensoorten als kamgras en veldgerst. Deze Kamgrasweides kwamen vroeger in grote delen van West Friesland voor, maar door intensivering van de landbouw zijn zij steeds zeldzamer geworden. Door egalisering is bovendien het kleinschalige reliëf in veel graslanden verdwenen, maar in de Kolk van Dussen zijn de kamgrasweides nog als vanouds aanwezig.
Ook waardevol zijn de oevers van de kleiputten, grenzend aan de noordkant van het gebied. Hier groeit riet en verschillende zeldzame orchideeën. Ten zuiden van de Veersloot is de 17e eeuwse verkaveling nog helemaal intact en aan de westzijde bevindt zich een perceel van zeer hoge archeologische waarden. Hier zijn resten van oude bewoningskernen verstopt onder het maaiveld.
Ten noorden van de Veersloot aan de westzijde is het land omgevormd tot een moerasgebied met waterberging. Direct na de inrichting kwamen er als snel veel vogels op af zoals de kleine plevier en de kluut.

Aan de zuidzijde van het gebied, bij fietspad ‘het Pannepad’ staat een uitkijktoren. Deze biedt een mooi uitzicht op het waterbergingsgebied.

 

map

Nearby locations

{poi_auteur}

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.