Eendenkooi ’t Zand

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share
Foto Jan de Rooij Foto Vera van Dantzig Foto Sylvia Leentvaar Kooiplas, foto Jos Teeuwisse

Rustgebied voor vogels, vlinders en vleermuizen
Eendenkooi 't Zand is ruim vier eeuwen oud. Voor de bewoners van het onvruchtbare zand vormde de kooi een belangrijke bron van inkomsten. Er werden eenden gevangen voor het vlees. De kooi was volledig in verval geraakt, maar is in de jaren tachtig volledig in oude staat hersteld. Het bos is ingericht als vogelbos en er hangen vleermuiskasten. De eenden die worden gevangen met behulp van deze eendenkooi worden niet opgegeten, maar geringd voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat is er te doen?
In de eendenkooi kunt u zien hoe het vangen van eenden in zijn werk gaat. Een boeiend bedrijf op de rand van cultuur en natuur. Het terrein rondom de eendenkooi is vrij toegankelijk, maar de eendenkooi zelf is dat niet. Er komen namelijk alleen veel eenden als het heel rustig is en ze niet worden gestoord. Daarom is de kooi alleen af en toe te bekijken onder begeleiding van de kooiker. Op deze pagina kunt u zien wanneer er excursies plaatsvinden bij deze eendenkooi.

Ook als er geen er geen excursies zijn, is het de moeite waard om een kijkje te komen nemen. Op het erf van het natuurinformatiecentrum kunt u picknicken aan de tafels die er staan en op het touch screen dat er hangt, kunt u meer lezen over de eendenkooi.

Eendenkooibossen zijn van oudsher rustgebieden en hebben meestal hoge natuurwaarde. Naast vogels komen er vele (nacht)vlinders en vleermuizen voor. Rondom de eendenkooi is 34 hectare weiland aangekocht. Dit gebied wordt het Mosselwiel genoemd en wordt ecologisch beheerd. Het draagt bij aan de natuurwaarden van de eendenkooi.

Openingstijden
Er zijn geen vaste openingstijden.

Contactgegevens
Als u wilt deelnemen aan een excursie, kunt u deze boeken via het telefoonnummer 088 0064455.

 

map

Nearby locations

{poi_auteur}

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.