Balgzand

Print deze pagina (gebruik Google Chrome) Verstuur deze pagina naar een bekende Bookmark and Share
Foto Jos Teeuwisse Foto Jos Teeuwisse

   Mooi gebied voor vogelliefhebbers
    Ieder jaargetijde biedt op Balgzand bijzondere momenten. U kunt er veel vogels zien. In het voorjaar broeden er tal van vogels, zoals kluten, sterns en meeuwen, op de tegen de dijk gevormde schorren. Zelfs lepelaars hebben hier met succes jongen grootgebracht. Voedsel is er genoeg te vinden. Bij laagwater verzamelen zich  duizenden vogels op de slikken en platen om te eten van de ontelbare waddiertjes. In juli komen er grote groepen bergeenden bijeen om te ruien. Een spectaculair schouwspel. In het winterhalfjaar komen hier veel smienten en rotganzen, die bij hoogwater hun toevlucht kunnen zoeken op de rustige Balgzanddijk.

Natuurherstel
Het gebied is nog volop in ontwikkeling. In het verleden is veel schoroppervlak verloren gegaan door de aanleg van de Deltadijk. Met subsidie van het Waddenfonds worden de schorren in 2010 en 2011 hersteld. Lees hier meer over het herstel van de schorren of kwelders.


 

map

Stopplaatsen in de buurt

Geplaatst door

Reacties op deze Stopplaats


Meld je aan om hierop te kunnen reageren.