Fort Rammekens

Print this page Email this page to a friend Bookmark and Share
Fort Rammekens, Foto: Bodoklecksel (bron: Wikipedia)

Dit is het oudste nog behouden gebastioneerde fort van Nederland. Met de bouw ervan werd in 1546 aangevangen op last van de toenmalige landvoogdes, Maria van Hongarije, de zuster van keizer Karel v. Zijn frequente oorlogen met Frankrijk maakten dat het mondingsgebied van de Schelde tegen mogelijke vijandige aanvallen afdoend beschermd diende te worden.

 

map

Nearby locations

{comments_poi_viewer}


Sign up to comment on this post.