Joods Historisch Museum

{print_this_page} Schicken Sie diese Seite einem Freund Bookmark and Share

Joods Historisch Museum

Vier gerestaureerde synagogen in het hart van de voormalige Amsterdamse jodenbuurt vormen het Joods Historisch Museum. De bewogen geschiedenis van de joden in Nederland en hun veelzijdige cultuur staan hier centraal.

Naast wisselende tentoonstellingen heeft het JHM drie vaste exposities: Religie toont de joodse godsdienstige gebruiken tijdens feestdagen en bij grote gebeurtenissen in een mensenleven, zoals geboorte, huwelijk en rouw. Geschiedenis van de joden in Nederland 1600-1900 vertelt over de komst van de joden naar Nederland aan het einde van de 16e eeuw en over hun integratie en emancipatie in de Nederlandse maatschappij. In de Geschiedenis van de joden in Nederland 1900-heden worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst in de vooroorlogse tijd, de Tweede Wereldoorlog en de periode na de oorlog tot en met het heden.

Openingstijden:
Dagelijks van 11.00-17.00 uur

Adres:
Nieuwe Amstelstraat 1
1011 PL Amsterdam
Tel: +31 (0)20 53 103 10
Fax: +31 (0)20 53 103 11
E-mail: info@jhm.nl

map

Standorte in der Nähe

{comments_poi_viewer}


Melden Sie sich einen Kommentar zu diesem Beitrag.